Activiteiten & Actueel

Op vrijdag 25 mei organiseert Groei en Bloei – Liemers een excursie naar de Verborgen Tuinen in het Spijkerkwartier en Spoorhoek in Arnhem. In deze wijken bevinden zich negen openbare tuinen. Deze tuinen zijn ontstaan op plekken waar vroegere bebouwing is afgebroken en waar de bewoners zelf op het idee kwamen om daar tuinen aan te leggen. De bewoners onderhouden de tuinen -die voor het merendeel verscholen liggen in verrassende binnenterreinen- grotendeels zelf. Onder leiding van een gids van ‘t Gilde Stadswandeling Arnhem willen wij u graag meenemen naar de volgende tuinen:

 

Ecologische tuin

Voorheen stond hier een lederwarenfabriek. Toen de gemeente in 1983 voorstelde om op het vrijgekomen binnenterrein een parkeerplaats aan te leggen, kwamen de omwonenden in verzet. Door samenwerking van bewoners en gemeente ontstond na enkele jaren hard werken een natuurrijke tuin. De officiële opening vond plaats in 1986. Rondom een verdiept grasveld in het midden verrijst een aantal heuvels met inheemse planten, doorsneden door trapjes en kronkelpaadjes. Dat maakt de tuin spannend en aantrekkelijk voor kinderen. Door zijn vormgeving is de tuin ook geschikt voor muziek- en theatervoorstellingen.

 

Watertuin
De watertuin ligt in hetzelfde blok als de ecologische tuin. Ooit lagen daar de waterpartijen van het landgoed Gelders Spijker. Dit gegeven en daarnaast de wens ook libellen, salamanders, kikkers en padden in de buurt een kans te geven, inspireerden bewoners tot een plan voor een tuin met grote vijvers. Het terrein kwam vrij na afbraak van een drukkerij. Daarna moest een oplossing gevonden worden voor de bodemvervuiling ter plekke. Vanaf 1991 konden bewoners en gemeente weer aan het plan verder werken. In 1993 vond de opening van de tuin plaats. De tuin biedt onderdak aan tientallen beschermde planten en dieren.

 

Bestedelingentuin

In 1988 werd het laatste deel van het protestants bestedelingenhuis op het binnenterrein aan de Spijkerstraat afgebroken. Op het vrijgekomen terrein werd een langgerekte tuin aangelegd, met enkele grasvelden in het midden en bloem-, bes-, en bottelrijke struiken langs de randen. In 2000 is de tuin omgevormd en geschikt gemaakt als speeltuin voor kleine kinderen.

 

Achtertuin

Op deze plek zijn de fundamenten gevonden van een middeleeuwse opslagplaats, een ‘Speicher’. Later kwamen er werkplaatsen behorend bij de voermanswoningen in het straatje. Omstreeks 1900 restte er nog slechts een grote loods met daarin een brandstoffenhandel. Na afbraak hiervan werd in 1985 de achtertuin aangelegd overeenkomstig een plan van de direct aanwonenden, met de bedoeling een rustige en stille plek te creëren. Door de vele decoratieve en rijkbloeiende planten is het een echte bordertuin.

 

Posttuin

Een kleine maar bijzondere tuin. Het regenwater van het dak van de aangrenzende nieuwbouwwoningen wordt ondergronds de tuin ingeleid. De tuin zelf ligt in een verdiepte bak, doorsneden door een brug. De aanleg vond plaats in 1996.

 

Een aantal praktische zaken

  • De tuinen liggen op loopafstand van elkaar.
  • De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 
  • Na afloop van de excursie zullen wij wat drinken bij café de Metropole a.d. Steenstraat, voor tussendoor misschien handig als u zelf wat drinken meeneemt, omdat we niet direct langs een drinkgelegenheid komen. 
  • Op 25 mei spreken wij om 13.45 uur af bij de ingang van Station Velperpoort (centrumzijde). De wandeling start om 14 uur. 
  • Parkeren kunt u, op eigen kosten, in Garage Velperpoort / Parking Steenstraat, Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat 175, 6828 BN Arnhem 
  • Wilt u mee naar de Verborgen Tuinen?! Geef u dan voor 11 mei op via info@liemers.groei.nl 
  • De kosten voor deze excursie bedragen €5,--. Verzoek dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL64 RABO 0384 8577 52 ten name van K.M.T.P. (Groei & Bloei) afdeling Liemers.
  • Leden en niet-leden zijn van harte welkom!
meer

 

 

 

21
May
Alles is weer fris en groen
21
May
Blij van vrolijke akeleien